Tavler til å beskrive fonologiske prosesser

Jeg har laget tavler for å beskrive fonologiske prosesser. Disse er tenkt som nyttige handouts til foreldre og pedagoger som jobber med barn. De er laget for å enkelt beskrive ulike fonologiske prosesser, og har bilder og eksempler som forklarer hvilke utfordringer barnet kan ha, og hvilken alder det er forventet at de skal opphøre.

Jeg har følgende tavler til salgs:

 1. Avstemming
 2. Stemming
 3. Utelatelse av fremlydskonsonant
 4. Klusterreduksjon
 5. Stavelsesreduksjon
 6. Metatese
 7. Stopping
 8. Utelatelse av utlydskonsonant
 9. Assimilasjon
 10. Reduplikasjon
 11. H-isering
 12. Fronting
 13. Backing

Pris per tavle: kr 30

Pris for FULL PAKKE med alle 13 tavlene: kr 330

Hvis du ønsker å kjøpe en eller flere tavler med fonologiske prosesser, så kan du:

 • Vippse til 580094. Fint hvis du skriver mail-adressen din i vipps-meldingen.
 • eller du kan sende en mail til hilde@sprakhjerte.com og si hvilke du ønsker.
 • Jeg sender dem som PDF på mail.
 • Det er mulig å betale med vipps, eller få faktura.
Reklame