Is-spill for å øve på første lyden i ord

Is-spillet er et morsomt spill som kan brukes for å øve på å lytte ut første lyden i ord. Her har hvert barn en is-tavle med en kjeks på. På kjeksen står det en bokstav. Så skal barnet finne iskuler med ord på, og plassere iskulen på riktig kjeks, etter hvilken bokstavlyd ordet begynner på. Etter hvert som barnet finner flere iskuler med ord setter de iskulene oppå hverandre, og får etter hvert en fin, høy, fargerik is.

Hvis du ønsker å kjøpe is-spill kan du:

 • vippse til 580094. Fint hvis du skriver mail-adressen din i meldingen.
 • eller du kan sende en mail til hilde@sprakhjerte.com
 • Jeg sender spill og bilder som PDF på mail.
 • Jeg har bilder til 14 ulike språklyder.
 • Til hver språklyd har jeg 9 iskuler med bilder.
 • Til hvert ark med 9 iskuler følger det med en is-tavle til å sette iskulene på.
 • Pris per ark med iskuler + is-tavle: kr 30
 • Pris FULL PAKKE med alle iser og tavler: kr 350

Jeg har følgende bilder til salgs:

 • 9 bilder med ord som begynner på A-lyd. Is-tavle til å sette på iskulene følger med.
 • 9 bilder med ord som begynner på B-lyd.
 • 9 bilder med ord som begynner på D-lyd.
 • 9 bilder med ord som begynner på E-lyd.
 • 9 bilder med ord som begynner på F-lyd.
 • 9 bilder med ord som begynner på G-lyd
 • 9 bilder med ord som begynner på I-lyd
 • 9 bilder med ord som begynner med K-lyd
 • 9 bilder med ord som begynner på L-lyd
 • 9 bilder med ord som begynner på M-lyd
 • 9 bilder med ord som begynner på P-lyd
 • 9 bilder med ord som begynner på R-lyd
 • 9 bilder med ord som begynner på S-lyd
 • 9 bilder med ord som begynner på T-lyd
Reklame