Munnmotorikk

Talk Tools 2

Jeg må få tipse dere om et veldig nyttig og lærerikt kurs 🙂 I fjor høst var jeg på Talk Tools-kurs i regi av Barnas Språksenter og Line Avers, og denne uka har jeg vært på et nytt Talk Tools-kurs, som er en videreføring av det første. Kurset tar for seg utfordringer som en del barn (og ungdommer) kan ha med munnmotorikk og uttale, og det gis en grundig innføring i hvilke teknikker og metoder som kan brukes for å redusere sikling, og forbedre barnas ferdigheter med spising og uttale.

Metoden Oral Placement Therapy fokuserer på hvilke motoriske bevegelser vi trenger når vi spiser og snakker, og man jobber med de motoriske bevegelsene ved bruk av Talk Tools. Eksempler på verktøy som brukes er såpebobler, fløyter, kopper, flasker, biteblokker og tyggetuber, og dette brukes på en systematisk måte, slik at barn med munnmotoriske utfordringer får de nødvendige sensoriske og motoriske ferdighetene for å mestre spising og tale.

På kurset ble det vist mange videoeksempler av konkrete teknikker som kan brukes for å styrke barnas sensoriske og munnmotoriske ferdigheter, og vi kursdeltakere fikk også prøve oss på teknikker.

Det var utrolig lærerikt, og jeg vil absolutt anbefale kurset til alle logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pedagoger, og andre som jobber med barn som strever med munnmotorikk og uttale.

Ha en fin uke 🙂

Reklame
Munnmotorikk

Oral Placement Therapy – TalkTools

Line Avers fra Barnas språksenter holder jevnlig kurs i metoden Oral Placement Therapy og TalkTools, en metode som kan hjelpe barn med store munnmotoriske vansker å få bedre spise- og taleferdigheter, og redusere sikling. Jeg var nylig på et slikt kurs hos Line Avers, og det var utrolig inspirerende og lærerikt. Oral Placement Therapy er en trinnvis hierarkisk tilnærming for å jobbe med munnmotoriske ferdigheter, som legger fundamentet for spising og taleproduksjon. Metoden er opptatt av hvilke motoriske bevegelser vi trenger når vi spiser og snakker. Så jobber man med disse bevegelsene gjennom verktøyene TalkTools. Barn som har utfordringer knyttet til sikling, spising og talespråk kan ha nytte av å jobbe med denne metoden. Kurset er praktisk rettet med mange eksempler fra Lines erfaringer som logoped, samt videosnutter av hvordan metoden og verktøyene brukes med barna. På kurset fikk vi mange konkrete demonstrasjoner av hvordan man gjennom ulike teknikker kan utvikle oral-motoriske bevegelser for økt taletydelighet, bedring av spiseferdigheter og reduksjon av sikling. I tillegg til å få konkret innføring i metode og praktiske teknikker, så ble det også gitt en innføring i bakgrunnen for hvorfor det kan være nyttig å jobbe med en slik metode for barn med munnmotoriske vansker.

For dere som jobber med barn som har munnmotoriske utfordringer, så vil jeg absolutt anbefale kurset i TalkTools. Det kan være nyttig for både logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, spesialpedagoger, pedagoger og foreldre. Etter kurset sitter jeg igjen med en større forståelse av sammenhengen mellom sikling, spisevansker og talevansker hos barn, og en bevissthet om hvor viktig det kan være å trene opp munnmotoriske ferdigheter og sensorikk som et grunnlag for et godt talespråk. Og ikke minst en kunnskap om hvilken metode og konkrete teknikker jeg kan bruke med barna som har munnmotoriske utfordringer.